Khách hàng trung thành

Khách hàng trung thành là gì? Cách để xây dựng lòng trung thành của khách hàng

Khách hàng trung thành là một chìa khóa giúp cho doanh nghiệp có thể phát triển và tồn tại bền vững hơn. Tuy nhiên, để xây dựng được lòng trung thành không phải chuyện đơn giản và đang là vấn đề với nhiều doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để xây dựng được lòng trung…