Thủ thuật chạy quảng cáo ( Facebook ads ) cho tất cả thành viên nhóm kín

Chia sẻ thủ thuật chạy quảng cáo (Facebook ads) cho tất cả thành viên nhóm kín Bước 1: Xác định nhóm khách hàng tiềm năng Việc đầu tiên cần xác định được nhóm (group Facebook) có chứa lượng thành viên mà chúng ta nhắm tới. Những nhóm có liên quan đến sản phẩm của mình.…