day-top-san-pham

Cách đẩy top sản phẩm shopee tự động bằng phần mềm bán hàng Ninja Shopee

Đẩy top sản phẩm shopee tự động sẽ giúp cho sản phẩm của bạn lên trang nhất ngành hàng Shopee. Để tránh đẩy sản phẩm không mục đích, Shopee chỉ cho phép người bán đẩy tối đa 5 sản phẩm cách nhau tối thiểu 4 tiếng. Và sau 4 tiếng bạn lại phải log in…